Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/klient.dhosting.pl/mcb/www/_www_klient/_miroslaw_poblocki/_www/module/config_db.php on line 8
Mirosław Pobłocki - Tczew - program wyborczy

Tczew moim miastem, moim domem, moją przyszłością
W Tczewie jestem szczęśliwy!
Wspólnie budujmy i rozwijajmy Nasz Tczew. Warto żyć w Tczewie!
Program wyborczy Mirosława Pobłockiego

1. Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na rozwój Tczewa

• "Miasto od-nowa" - kontynuacja Programu Rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza.
• Budowa kolejnych budynków komunalnych.
• Odnowa terenu sportowego przy ul. Bałdowskiej.
• Budowa nowych terenów rekreacyjnych oraz modernizacja istniejących.
• Wspieranie działań na rzecz odbudowy Mostu Tczewskiego.
• Wzmocnienie działań na rzecz oszczędności energetycznej budynków, w tym termomodernizacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne.
• Pozyskiwanie środków na usuwanie azbestu.
• Pozyskiwanie środków na projekty społeczne.

2. Rozbudowa niezbędnej infrastruktury drogowej, technicznej, komunikacyjnej i sportowo - rekreacyjnej

• Przebudowa dróg lokalnych wraz z remontami chodników oraz budową ścieżek rowerowych.
• Przystąpienie do II etapu budowy południowej obwodnicy miasta wraz z wiaduktem na ul. 30-go Stycznia (połączenie sadów przy ul. Bałdowskiej z Os. Witosa – wykup gruntów). • Budowa parkingów.
• Dalsza modernizacja placów zabaw.
• Kontynuacja modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej.
• „Zieleń na Plus” - zagospodarowanie i rozbudowa terenów zielonych.
• Rozbudowa kompleksu aktywnego wypoczynku "kanonka".
• Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy szkołach.

3. "Tczew moim domem" - rozwój budownictwa mieszkaniowego

• Wspieranie inwestycji mieszkaniowych, w tym.:

- realizacja budownictwa mieszkaniowego, także deweloperskiego;
- poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych należących do Gminy;
- realizacja kierunków polityki mieszkaniowej, w ramach Spółki TTBS, poprzez systematyczne tworzenie zasobów lokali mieszkalnych;
- zwiększenie uwagi na potrzebę realizacji budownictwa socjalnego.

4. Bezpieczeństwo Mieszkańców i Miasta

• Rozbudowa monitoringu wizyjnego Tczewa (Zatorze oraz miejsca wymagające szczególnego nadzoru).
• Zapewnienie spokoju i stabilizacji życiowej ludziom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym - poprzez rozwój usług socjalnych.
• Wspieranie funkcjonowania klubów młodzieżowych, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych na osiedlach.

5. Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży

• Ścisła współpraca ze szkołami, w celu osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych, w tym podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języków obcych.
• Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez system stypendiów socjalnych.
• Promowanie i nagradzanie dzieci i młodzieży uzdolnionej, w dziedzinie edukacji, kultury i kultury fizycznej.
• Uruchomienie przedszkola publicznego przy Szkole Podstawowej nr 4.

6. Zintensyfikowanie działań wpływających na rozwój i dostępność ofert kulturalnych i artystycznych w Mieście

• Rozwój działań kulturalnych i wzrost dostępności dla mieszkańców poprzez wzbogacenie ofert programowych:

– Centrum Kultury i Sztuki
– Miejskiej Biblioteki Publicznej
– Fabryki Sztuk
– organizacji pozarządowych.

7. Promocja Tczewa wśród potencjalnych inwestorów, przygotowanie warunków do realizacji i obsługi inwestycji na terenie Miasta na rzecz konkurencyjności Tczewa. Wsparcie i pomoc dla lokalnej przedsiębiorczości

• Rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców.
• Przystąpienie do procedury poszerzenia granic miasta (Rokitki, Bałdowo) – wstępna analiza zasadności.
• Rozszerzenie działalności Domu Przedsiębiorcy.
• Intensyfikacja działań związanych z doradztwem i szkoleniami w zakresie przedsiębiorczości.
• Dokończenie infrastruktury drogowej w obrębie ul. Jagiellońskiej 55, remont dróg dojazdowych ulicy Przemysłowej, remont dróg przy ulicy Kwiatowej oraz budowa infrastruktury przy ul. Tczewskich Saperów.

8. Aktywna współpraca z władzami Województwa, Powiatu i Gminy, prowadząca do podnoszenia jakości życia w Tczewie

9. Wzmacnianie więzi Mieszkańców z Miastem – budowanie poczucia tożsamości lokalnej

• Budowanie pozytywnej identyfikacji mieszkańców z miastem.
• Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację konkursów grantowych.
• Dalsza realizacja Budżetu Obywatelskiego i Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.
• Konsultacje społeczne w istotnych dla miasta sprawach.

10. "Eko z Plusem"

• Kontynuacja instalacji podziemnych pojemników na odpady komunalne.
• Przygotowanie przetargu na komunikację miejską i kontynuowanie działań w kierunku elektro mobilności.